Kontakt bezpośredni

 

Deklaracje zgodności

Deklaracje zgodności wyrobów firmy Knauf ze specyfikacjami technicznymi więcej

Deklaracje właściwości uzytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów firmy Knauf więcej

  

Aprobaty technicze

Aprobaty wydane przez czołowy polski instytut badawczy w branży budowlanej więcej

  

Atesty Higieniczne

Atesty naszych produktów wystawione przez upoważnione instytuty więcej

 

 

Karty charakterystyki produktu

Karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych więcej

 

bx-karty charakterystyki

Certyfikaty Zgodności

Certyfikaty Zgodności więcej

 

 

Klasyfikacje ogniowe

Klasyfikacje ogniowe Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie więcej

 

bx-klasyfikacje ogniowe

Certyfikat ISO

więcej